Monthly Meeting 07-Mar-21, 5pm to 6 pm

रंग मनाचे - Our Newsletter

'रंग मनाचे' हे श्वेता असोसिएशनचे मुखपत्र.
कोड असणाऱ्या व्यक्तींच्या आयुष्याचा सर्वंकश विचार करणाऱ्या श्वेताच्या कार्याची ओळख नियमीतपणे आपल्यापुढे सादर व्हावी ह्यासाठी हा प्रयत्न!

Click on the image below to view Newsletter.

April 2020 Issue Articles
April 2020 Issue
(PDF 35 MB)
issue - 22 - Apr-19
Issue 22
(PDF 7.89 MB)
issue - 21 - Apr-18
Issue 21
(PDF 19 MB)
issue - 20 - Apr-17
Issue 20
(PDF 7 MB)
issue - 19 - Apr-16
Issue 19
(PDF 14 MB)
issue - 8 - Apr-11
Issue 8
(PDF 2.51 MB)

Please Note: If you are not able to view PDF correctly please download and read.
To download:
If you are using Firefox browser: right click on the thumbnail and click on 'Save link as'. Save the Pdf on your computer and read.
If you are using Internet explorer: right click on the thumbnail and click on 'Save target as'. Save the Pdf on your computer and read.
If you are using Google Chrome: right click on the thumbnail and click on 'Save link as'. Save the Pdf on your computer and read.